Carlos León

Marcos Juárez | Córdoba

Móvil: 03472  15628986

 

Juan Crescente

Marcos Juárez | Córdoba

Móvil: 03472  15433657

INTA Marcos Juárez
Ruta Pcial. Nº 12 Km 36 
2580 - Marcos Juárez - Cba
03472 - 425001

Internos: 148/253

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon

© 2019 FERICERDO

INTA EEA MARCOS JUAREZ